top of page
  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
  • YouTube

1C PROQRAMLARININ SATIŞI VƏ TƏTBİQİ

1C FRANÇAYZİNQ STATUSUNA MALİK OLAN ŞİKƏTİMİZ BU PROQRAMIN İSTƏR MÜHASİBAT, İSTƏR TİCARƏT, İSTƏRSƏ DƏ ERP SİSTEMİNİ UĞURLA TƏTBİQ EDİR. 

1C PROQRAMLARI AZƏRBAYCAN QANUNVERİCİLİYİNƏ TƏCRÜBƏLİ MÜTƏXƏSSİSLƏR TƏRƏFİNDƏN ADAPTASİYA OLUNMUŞDUR.

slider-laptop33.png
bottom of page