top of page

1C: TİCARƏT

 
 

Proqram təminatı mühasibat uçotunun avtomatlaşdırılması üçün istifadə edilir. 1C şirkətinin 1C: Бухгалтерия proram təminatı əsasında hazırlanmışdır. Əsas üstünlükləri:

1

5

Düzgün dəyişdirilmiş 

hesab planı 

2

Dəyişdirilmiş hesablar planına uyğun hesabat ayının düzgün bağlanması

3

ÖMV hesablanmasının və müxabirləşmələrdə əks olunmasının avtimatlaşdırılması

Tikinti layihələri üzrə uçotunun aparılması və layihə xərclərinin silinməsinin avtomatlaşdırılması

6

Maliyyə hesabatlarının tərtibatının avtomatlaşdırılması

8

ƏDV, ÖMV, Əmlak və Mənfəət vergisinin tərtibatının avtomatlaşdırılması

RTH 1C: MÜHASİBAT

4

ƏDV əvəzləşmə paketinin avtomatik tərtibatı

9

E-qaimə sistemi ilə inteqrasiya 

bottom of page